Conflictbemiddeling

"Hoe groter de kloof, hoe mooier de brug"

Wat kan een mediator nu voor mij doen?

Bij conflicten kunnen emoties hoog oplopen. Wanneer je boos bent, is het moeilijker om met de ander te praten en naar elkaar te luisteren. Soms lijkt de situatie onoplosbaar. Conflictbemiddeling kan dan uitkomst bieden en een juridische strijd voorkomen. Een mediator aangesloten bij het ADR international register is een goede optie.

Mediation

Mediation, een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is

Het kan moeilijk zijn om een conflict op te lossen: soms staan partijen lijnrecht tegenover elkaar. Een onpartijdige bemiddelaar kan helpen om een tussenweg te vinden. Zowel in de privésfeer als in de zakelijke wereld, ik help jullie graag bij het zoeken naar een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is. Het omgaan met conflictsituaties en emoties hoort hier bij. Daarom werk ik strikt onpartijdig en behandel ik jouw informatie vertrouwelijk. Meestal kan de bemiddeling binnen één week na aanvraag starten. Uitgangspunt is wel dat de bijeenkomsten met jullie beiden is. In overleg is het mogelijk dat een aantal gesprekken individueel plaatsvindt.

En als dat niet werkt?

Er zijn situaties denkbaar waarin degene met wie jij het conflict of de kwestie zou willen oplossen, niet mee wil werken aan mediation. Zo kunnen (reis)afstand, financiën of de persoonlijke verhouding belemmeringen zijn. Ook hiervoor bied ik een aantal oplossingen, zoals Pendel-meditation of eenzijdige conflictbegeleiding. Tevens zet ik mij in om pesten te stoppen, zowel particulier als op de werkvloer.

Mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict door partijen zelf met hulp van een neutrale derde, de mediator.

Conflictcoaching

Wanneer de andere partij niet mee wil werken aan mediation, dan kan conflictcoaching uitkomst bieden.

Stop pesten

De scheidslijn tussen een beetje plagen en pesten is flinterdun. Pesten kan grote gevolgen hebben.

Pesten op het werk

Pesten op de werkvloer moet aangepakt worden, het kan immers iemands leven ruïneren.