Pesten op het werk

“Getreiter op het werk bestraffen”

Pesten op het werk kan iemands leven ruïneren

Pesten gebeurt ook op de werkvloer, pesten kent veel verschillende vormen en is soms lastig te herkennen. Pesten op het werk is een epidemie en kan ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer.

Pesten op de werkvloer

Half miljoen werknemers slachtoffer van pesterijen

Maar liefst van een kwart van alle werknemers in Nederland heeft aangegeven wel eens gepest te zijn door leidinggevenden of collega’s. De scheidslijn tussen plagen en pesten is flinterdun, het is dan vaak ook niet direct duidelijk dat het om pesten gaat. Op de werkvloer uit zich dit door bijvoorbeeld het achterhouden van informatie, mensen buiten sluiten of intimiderend gedrag. Pesten op het werk is een epidemie en kost werkgevers 900 miljoen euro door de 4 miljoen verzuimdagen per jaar. Door de taboe te doorbreken om er over te spreken en het pesten niet te bagatelliseren kunnen we er voor zorgen dat mensen eerder ingrijpen als ze het zien gebeuren.

Wat kan ik voor u betekenen als pesten in het geding is?

Voor bedrijven die problemen met pesten op de werkvloer ervaren, kan ik een aanspreekpunt zijn. Samen kunnen we de situatie bespreken en verbeteren. Zelf verleen ik mijn medewerking aan verschillende campagnes om het pesten op de werkvloer meer bekend te maken. Ook ben ik sponsor van Stop Pesten NU, zij zetten zich al jaren in om aandacht te vragen voor pesten en de gevolgen van pesten. Tevens verwijs ik jullie graag door naar de site van Theo Klungers, hij heeft het Anti–pestbureau Posicom opgericht met als doel het curatief en preventief aanpakken van pesten. Theo heeft ruim 20 jaar ervaring met het thema pesten en mag inmiddels als zeer deskundig gezien worden.