Mediation

“Hoe werkt mediation?”

Wat is mediation?

Bij mediation proberen beide partijen tot een gezamenlijke oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Mediation heeft alleen kans van slagen wanneer beide partijen bereid zijn om over een oplossing te onderhandelen. Doordat de uiteindelijke oplossing vanuit de partijen zelf tot stand komt, is deze oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing via een advocaat of een rechter. Een win-win situatie voor de deelnemende partijen. Wil je meer weten over mediation, of een afspraak inplannen, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Hoe werkt mediation?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict door partijen zelf met hulp van een neutrale derde, de mediator. Dit gebeurt op basis van vrijwilligheid. Partijen kunnen niet gedwongen worden deel te nemen aan mediation en zij kunnen een gestarte mediation ook op elk moment beëindigen. Ik werk strikt onpartijdig en behandel uw informatie vertrouwelijk. Niet alleen alles wat tijdens de bijeenkomsten wordt besproken, maar ook eventuele tussentijdse gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs de uitkomst valt onder de geheimhoudingsplicht en worden dus vertrouwelijk behandeld. De geheimhoudingsplicht geldt voor zowel de deelnemende partijen als ook voor de mediator. Uitgangspunt is dat de bijeenkomsten met u beiden zijn, in overleg is het wel mogelijk dat een aantal gesprekken individueel plaatsvindt.

Mediation-overeenkomst

Voordat mediation begint, ondertekent u een overeenkomst waarin staat dat u zich zult inspannen de kwestie door mediation op te lossen. Als duidelijk is waar het conflict precies om draait, help ik u zoeken naar een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is. Is de oplossing eenmaal gevonden, dan ondertekent u beiden een vaststellingsovereenkomst of convenant. De eerste bijeenkomst duurt maximaal 2 uur, inclusief het oriënterende gedeelte. In het algemeen duren de volgende bijeenkomsten 1 à 1,5 uur. Hoeveel bijeenkomsten er zijn, verschilt per situatie. De kosten van de mediation zijn onafhankelijk van het resultaat. U krijgt mediation soms bij een rechtsbijstandsverzekering vergoed. Heb je nog vragen na het lezen van deze tekst? Neem dan gerust contact met mij op. Ik help je graag verder.